Najava – Neoporezive naknade 2024.

Najava – Neoporezive naknade 2024.

U tijeku je javno savjetovanje oko izmjene-dopuna Pravilnika o porezu na dohodak koje su uglavnom odnose na povećanje neoporezivih naknada koje bi za sada vrijedile od 01.01.2024.

Za očekivati je da će isti biti i izglasan, ipak su izbori pred vratima.

S obzirom na količinu neoporezivih naknada navode se samo najčešće korišteni (u zagrada su trenutno važeći iznosi naknada) a sa značajnijim izmjenama:

  • Stipendije učenicima za redovno školovanje (tuzemstvo/inozemstvo) – 560 EUR (232,27 EUR) mjesečno
  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za GO, i sl.) – 700 EUR (663,62 EUR) godišnje
  • Dar djetetu do 15. godina – 140 EUR godišnje (132,73 EUR)
  • Dnevnice – 30 EUR (26,55 EUR)
  • Potpora za novorođenče – 1400 EUR (1.327,24 EUR) godišnje
  • Novčane nagrade za radne rezultate – 1.120 EUR (995,43 EUR) godišnje
  • Prehrana paušalna naknada – 1.200 EUR (796,44 EUR) godišnje ali uz ograničenje na maksimalnu mjesečnu ispaltu od 100 EUR
  • Prehrana vjerodostojna dokumentacija – 1.800 EUR (1.592,76 EUR) godišnje ali uz ograničenje na maksimalnu mjesečnu ispaltu od 150 EUR

Comments are closed.