Category Archives: Porezi

Osnovice za obračun doprinosa 2024.

Iako Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2024. još nije donesena (objavljuje se u Narodnim novinama uobičajeno krajem prosinca ili početkom siječnja), a s obzirom da se ista definira na temelju prosječne bruto plaće siječanj-kolovoz 2023.(DZS već objavio) i zakonom definiranih koeficijenata, ovim putem šaljemo informaciju o novim osnovicama za obračun doprinosa za […]

read more

Porezna reforma 2024

Pred nama je šesti krug porezne reforme koji se uglavnom odnosi na razdoblje od 01.01.2024., a 04.10.2023. u Narodnim Novinama broj 114 izmjene su i objavljene. Radi se o setu izmjene preko10 Zakona i pripadajućih Pravilnika i same izmjene najkompleksnije su u područja obračuna plaća (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon […]

read more

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu a u primjeni od 01.01.2023 Narodne novine br. 1/2023 mijenjaju se: Napomena da uredbom o visini minimalne plaće za 2023. iz listopada 2022. određena je i visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023  u bruto iznosu od 700,00 eur. Ova […]

read more