Category Archives: Računovodstvo

Isplate primitaka na tekući račun

Novim izmjena i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2023. sve primitke fizičkim osobama, a koje isplaćuju pravne i fizičke osobe mogu isplatiti na tekući račun umjesto na žiro račun što je bio slučaj do 31.12.2022. To znači da se primitci po osnovu ugovora o djelu, autorskih ugovora, najamnina imovine i dr. od 01.01.2023. […]

read more

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu a u primjeni od 01.01.2023 Narodne novine br. 1/2023 mijenjaju se: Napomena da uredbom o visini minimalne plaće za 2023. iz listopada 2022. određena je i visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023  u bruto iznosu od 700,00 eur. Ova […]

read more

Neoporeziva naknada – Prehrana

Kako smo već pisali o povećanju neoporezivih naknada (Prehrana, Nagrada, Regres) od 01.10.2022. ovim putem bi naglasili još jednu bitnu činjenicu koja se primjenjuje od 01.01.2023. a odnosi se na neoporezivu naknadu – Prehrana. Od 01.10.2022. neoporeziva naknada za prehranu u paušalnom iznosu podignuta je na 6.000 kn i to godišnjoj razini međutim uz uvjet […]

read more

Minimalna bruto plaća 2023.

Uredbom o visini minimalne plaće (NN 122/2022) definirana je nova minimalna bruto plaća za 2023. godinu u iznosu od 700,00 EUR što preračunom fiksnog tečaja konverzije iznosi 5.274,15 HRK. S ovom izmjenom minimalna bruto plaća će rasti za 592,65 HRK u odnosu na trenutno minimalnu plaću u 2022. Novo propisana minimalna bruto plaća počinje s primjenom […]

read more

Naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, a sve u svezi Zakona o profesionalnoj rehabilitacija i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilnikom o utvrđivanju kvote prema kojima je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika dužan zaposliti kvotu od 3% od ukupnog broja radnika, dužan je plaćati naknadu za nezapošljavanje osoba […]

read more

Minimalna plaća direktora za 2022.

Prema odredbama Zakon o doprinosima, od 01. siječanja 2022. mijenja se minimalna plaća za direktora odnosno člana uprave (zaposlenog i to prema umnošku prosječne plaće objavljenog od Državnog zavoda za statistiku (NN 118/2021) i koeficijenta 0,65. Dakle, minimalni mjesečni iznos za obračun doprinosa iznosi 6.199,05 HRK, što je povećanje za 5% u odnosu na tekuću […]

read more

Minimalna plaća za 2022.

Uredbom o visini minimalne plaće (NN 117/21) definirana je nova minimalna bruto plaća u iznosu od 4.687,50 HRK. Uobičajeno nova minimalna bruto plaća počinje s primjenom u obračunu za siječanj 2022 i najčešće isplatom u veljači 2022.

read more