Category Archives: Računovodstvo

Post Image

Neoporezive naknade 2024. (Izglasano)

S obzirom da je završilo e-savjetovanje, te su 01.12.2023. izglasane izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (NN br.143/23) u nastavku šaljemo nove (povećane) iznose neoporezivih davanja u 2024. godini. Navedeni iznosi mogu se isplaćivati tek od 01.01.2024. S obzirom na velik broj neoporezivih naknada niže se navode najčešće korišteni u praksi: Ante Ćurić

read more

Osnovice za obračun doprinosa 2024.

Iako Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2024. još nije donesena (objavljuje se u Narodnim novinama uobičajeno krajem prosinca ili početkom siječnja), a s obzirom da se ista definira na temelju prosječne bruto plaće siječanj-kolovoz 2023.(DZS već objavio) i zakonom definiranih koeficijenata, ovim putem šaljemo informaciju o novim osnovicama za obračun doprinosa za […]

read more

Minimalna bruto plaća 2024.

Dragi svi, Uredbom o visini minimalne plaće (NN 125/2023) definirana je nova minimalna bruto plaća za 2024. godinu u iznosu od 840,00 EUR što preračunom fiksnog tečaja konverzije iznosi 6.328,98 HRK. S ovom izmjenom minimalna bruto plaća rasti će za 140,00 EUR u odnosu na trenutno minimalnu plaću (700,00 EUR) u 2023. Minimalna plaća u […]

read more

Porezna reforma 2024

Pred nama je šesti krug porezne reforme koji se uglavnom odnosi na razdoblje od 01.01.2024., a 04.10.2023. u Narodnim Novinama broj 114 izmjene su i objavljene. Radi se o setu izmjene preko10 Zakona i pripadajućih Pravilnika i same izmjene najkompleksnije su u područja obračuna plaća (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon […]

read more

Isplate primitaka na tekući račun

Novim izmjena i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2023. sve primitke fizičkim osobama, a koje isplaćuju pravne i fizičke osobe mogu isplatiti na tekući račun umjesto na žiro račun što je bio slučaj do 31.12.2022. To znači da se primitci po osnovu ugovora o djelu, autorskih ugovora, najamnina imovine i dr. od 01.01.2023. […]

read more

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu a u primjeni od 01.01.2023 Narodne novine br. 1/2023 mijenjaju se: Napomena da uredbom o visini minimalne plaće za 2023. iz listopada 2022. određena je i visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023  u bruto iznosu od 700,00 eur. Ova […]

read more

Neoporeziva naknada – Prehrana

Kako smo već pisali o povećanju neoporezivih naknada (Prehrana, Nagrada, Regres) od 01.10.2022. ovim putem bi naglasili još jednu bitnu činjenicu koja se primjenjuje od 01.01.2023. a odnosi se na neoporezivu naknadu – Prehrana. Od 01.10.2022. neoporeziva naknada za prehranu u paušalnom iznosu podignuta je na 6.000 kn i to godišnjoj razini međutim uz uvjet […]

read more

Minimalna bruto plaća 2023.

Uredbom o visini minimalne plaće (NN 122/2022) definirana je nova minimalna bruto plaća za 2023. godinu u iznosu od 700,00 EUR što preračunom fiksnog tečaja konverzije iznosi 5.274,15 HRK. S ovom izmjenom minimalna bruto plaća će rasti za 592,65 HRK u odnosu na trenutno minimalnu plaću u 2022. Novo propisana minimalna bruto plaća počinje s primjenom […]

read more

Naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, a sve u svezi Zakona o profesionalnoj rehabilitacija i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilnikom o utvrđivanju kvote prema kojima je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika dužan zaposliti kvotu od 3% od ukupnog broja radnika, dužan je plaćati naknadu za nezapošljavanje osoba […]

read more

Minimalna plaća direktora za 2022.

Prema odredbama Zakon o doprinosima, od 01. siječanja 2022. mijenja se minimalna plaća za direktora odnosno člana uprave (zaposlenog i to prema umnošku prosječne plaće objavljenog od Državnog zavoda za statistiku (NN 118/2021) i koeficijenta 0,65. Dakle, minimalni mjesečni iznos za obračun doprinosa iznosi 6.199,05 HRK, što je povećanje za 5% u odnosu na tekuću […]

read more