Obračun plaća i honorara

Obračun plaća i honorara predstavlja jednu od bitnijih računovodstvenu usluga samim time jer se tiče osobnih primanja djelatnika.

S tog aspekta potrebno je klijentu osigurati:

 • Pouzdanost
 • Točnost
 • Sigurnost
 • Tajnost
 • Stručnost

Sve navedeno odrađujemo s punom pažnjom na zadovoljstvo klijenta.

Obračun plaća uključuje:

 • Obračun plaća te plaća u naravi
 • Obračun bolovanja i ostalih naknada plaće
 • Obustava plaće
 • Obračuni stimulacija i dodataka
 • Kreiranje virmana
 • Kreiranje i predaja JOPPD obrazaca
 • Izrada RAD-1G obrazaca
 • Obračun autorskih ugovora
 • Obračun ugovora o djelu
 • Obračun dnevnica i dr.

Comments are closed.