Category Archives: Novosti

Isplate primitaka na tekući račun

Novim izmjena i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2023. sve primitke fizičkim osobama, a koje isplaćuju pravne i fizičke osobe mogu isplatiti na tekući račun umjesto na žiro račun što je bio slučaj do 31.12.2022. To znači da se primitci po osnovu ugovora o djelu, autorskih ugovora, najamnina imovine i dr. od 01.01.2023. […]

read more

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu a u primjeni od 01.01.2023 Narodne novine br. 1/2023 mijenjaju se: Napomena da uredbom o visini minimalne plaće za 2023. iz listopada 2022. određena je i visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023  u bruto iznosu od 700,00 eur. Ova […]

read more

Najave paketa mjera za poduzetnike – Rujan 2022.

Najavljene mjere paketa za poduzetnike i kućanstvo, a povodom najava nadolazeće krize, te za koje još treba proći i saborska procedura za konačnu potvrdu: Povećanje neoporezivih naknada i to: Regres/Božićnica/Uskrsnica – za 66,67% sa 3.000 na 5.000 kn Nagrada za radne rezultate – za 50% sa 5.000 na 7.500 kn Prehrana zaposlenika – za 20% […]

read more