Tag Archives: Minimalna plaća direktora za 2022.

Minimalna plaća direktora za 2022.

Prema odredbama Zakon o doprinosima, od 01. siječanja 2022. mijenja se minimalna plaća za direktora odnosno člana uprave (zaposlenog i to prema umnošku prosječne plaće objavljenog od Državnog zavoda za statistiku (NN 118/2021) i koeficijenta 0,65. Dakle, minimalni mjesečni iznos za obračun doprinosa iznosi 6.199,05 HRK, što je povećanje za 5% u odnosu na tekuću […]

read more