Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu a u primjeni od 01.01.2023 Narodne novine br. 1/2023 mijenjaju se:

  • Najmanja osnovica za dohodaše – tzv. dobitaše 1.503,90 eur (11.331,13 kn) , povećanje 8,01%
  • Najmanja osnovica za članove uprave (direktore) – 888,67 eur (6.695,68 kn), povećanje 8,01%

Napomena da uredbom o visini minimalne plaće za 2023. iz listopada 2022. određena je i visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023  u bruto iznosu od 700,00 eur. Ova odredba odnosi se na djelatnike zaposlene na puno radno vrijeme. Povećanje u odnosu na 2022. iznosi preko 12%.

Detaljan pregled svih osnovica možete pregledati na internet stranicama Porezne Uprave:

https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro3163

Comments are closed.