Naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, a sve u svezi Zakona o profesionalnoj rehabilitacija i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilnikom o utvrđivanju kvote prema kojima je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika dužan zaposliti kvotu od 3% od ukupnog broja radnika, dužan je plaćati naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom koju u 2022. godini iznosi 937,50 HRK.

Iznos od 937,50 HRK predstavlja umnožak minimalne plaće u RH u svoti od 20% (4.687,50 HRK * 20%).

Comments are closed.